Algemene uitleg

Hoe zitten de gegevens binnen PivotX in elkaar?

Om de verschillende voorbeelden in dit hoofdstuk beter te kunnen begrijpen eerst een algemene uitleg van de datastructuur van PivotX.

De elementaire eenheid is een Bericht of een Pagina. Beide hebben een titel en evt. een subtitel, een introductie en een broodtekst. Middels extensies kunnen hier nog wat gegevens aan toegevoegd worden (bijv. een extra image of verwijzingen naar andere berichten/pagina's).
Omdat de structuur vrijwel gelijk is worden zowel Berichten als Pagina's op identieke wijze beheerd.
De volgende pagina in dit hoofdstuk vertelt wat meer over de wijze van beheren middels de editor.

Om verdere relaties aan te kunnen brengen worden Pagina's gegroepeerd in Hoofdstukken en Berichten in Categorieën.

Pagina's (en dus ook Hoofdstukken) zijn vooral bedoeld om gegevens gedurende langere tijd beschikbaar te houden. Zij hebben dus een redelijk permanent karakter. Deze uitleg staat ook in een Pagina.
Een eventuele onderlinge volgorde wordt, zowel voor Pagina's als Hoofstukken, bepaald door het toegekende volgordenummer (indien gelijk dan door de alfabetische volgorde).

Berichten (en dus ook Categorieën) zijn vooral bedoeld om gegevens slechts tijdelijk weer te geven. Het laatste Bericht is de meest actuele. Hier vindt men dus geen volgordenummer. De publicatiedatum is het gegeven wat de volgorde bepaalt.

In wezen is hier duidelijk de samensmelting binnen PivotX tussen Blog (Bericht) en Webpagina (Pagina) te zien.

Is de relatie bij Bericht en Hoofstuk altijd 1 op 1 dat is bij Bericht en Categorie minder het geval. Een Bericht kan namelijk tot meer dan 1 Categorieën behoren. Waarom dat is wordt duidelijk als de Weblog naar voren komt.

Een Weblog is een groepering van 1 of meer Subweblogs die op hun beurt weer kunnen bestaan uit 1 of meer Categorieën. De tussenlaag van een Subweblog lijkt op het eerste oog wat overbodig maar is dat beslist niet. Het meest sprekende voorbeeld is een voorpagina waarop iemand altijd de laatste 3 Berichten uit 3 verschillende Categorieën wil laten zien. De frequentie van Berichtaanmaak is volledig verschillend per Categorie.
Deze wens kan gerealiseerd worden door een Weblog te maken met 3 Subweblogs van elk 1 Categorie. Elke Subweblog zal dan de laatste Berichten uit zijn eigen Categorie laten zien.
Mocht een Bericht dan in aanmerking komen om in meer dan 1 Weblog getoond te moeten worden dan kan dit eenvoudigweg gerealiseerd worden door dit Bericht te koppelen aan meerdere Categorieën.

Gebruikte Tags: datastructuur pivotx

Advertentie

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Add to favorites
  • email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • EN
QR
Volg Remark Webdesign!

 

Advertentie

Copyright 2012-2024 © Remark Webdesign
https://www.remark-webdesign.nl/pivxbase/page/algemene-uitleg/remarkwebdesign